Programy

Zajęcia prowadzimy w oparciu o:

 • obowiązującą "Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego"
 • "Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" - M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej

Realizujemy również inne programy:

 • "Bezpieczny Przedszkolak"
 • "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - Ogólnopolski Program Edukacji Prozdrowotnej
 • "Przyjaciele Zippiego" - Międzynarodowy Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego
 • "Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków
 • "Piękna Nasza Polska Cała" - Ogólnopolski Program Patriotyczny
 • "Psi Patrol" - program Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy
 • "Mały Miś w śiwecie wielkiej literatury" - Ogólnopolski program rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolakami
 • "Uczymy Dzieci Programować"
 • "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • "Wyraźni na drodze" - Ogólnopolski Program w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Innowacje:

 • „Dzieci z Janem Pawłem II - wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych"
 • „Przedszkolaki poznają nowe smaki"
 • "Mali Wielcy Patrioci"
 • "Mały Chemik"

Stosujemy nowatorskie metody prowadzenia zajęć, m.in.:

 • Edukację przez ruch D.Dziamskiej
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metodę R. Labana
 • globalnego czytania I. Majchrzak
 • gimnastykę mózgu P. Dennisona
 • muzykoterapię, arteterapię
 • terapię poprzez bajki
 • techniki twórczego myślenia
 • Metody Pedagogiki Zabawy